حقوق ماهواره
40 بازدید
ناشر: مرکز پژوهش های صدا و سیما
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-514-254-2
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
آیا قواعد فعلی حقوق بین الملل توانایی پاسخ گویی به مسایل و مشکلات کنونی و آتی حقوق ارتباطات ماهواره ای را دارد؟ ارسال و دریافت برنامه های ماهواره ای بدون رضایت کشور ارسال کننده و دریافت کننده از دیدگاه حقوق بین الملل چه وضعیتی دارد؟ آیا مالکیت معنوی در ارتباطات ماهواره ای نیز راه دارد؟ حریم خصوصی در حقوق ماهواره چه جایگاهی دارد؟ کشورها در برابر خسارات ناشی از ارتباطات ماهواره چه مسوولیتی دارند؟ آیا سیایت کنونی ایران در قبال ماهواره یک سیاست مناسبی است؟