حریم خصوصی و جایگاه آن در پیش گیری از جرم
34 بازدید
ناشر: معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی