روایی اهدای جنین
46 بازدید
محل نشر: کتاب زنان » پاییز 1385 - شماره 33 » (30 صفحه - از 50 تا 79)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از شیوه‌های درمان نازایی، «اهدای جنین» است که در آن اسپرم مرد و تخمک زن را در آزمایشگاه تلقیح نموده و بعد از تقسیمات اولیه،یعنی چهار تا پنج روز بعد، جنین حاصل را به رحم زن متقاضی منتقل می‌کنند. در مورد اهدای جنین سه نظر مطرح است: حرمت مطلق؛ جواز مطلق و تفکیک (یعنی جواز در صورت استفاده از سلول جنسی زوجین و عدم جواز در صورت استفاده از سلول جنسی غیر زوجین). در نوشتار حاضر ابتدا موضوعاتی چون فرایند، تاریخچه و ماهیت اهدای جنین مطرح گردیده، سپس نظریه­ی حرمت مطلق اهدای جنین و نظریه­ی تفکیک مورد نقد و بررسی واقع شده و در انتها مستند به دلایلی نظریه­ی جواز مطلق اهدای جنین به عنوان برآیند مقاله برگزیده شده است. کلید واژه: اهدای جنین، اهدای تخمک، اهدای اسپرم، استمتاع،استیلاد، زوجین.