برترین ذکر ذاکران در مشرب عارفان
44 بازدید
محل نشر: نشر آثار امام سال 1382 کنفرانس ملی بررسی اندیشه های اخلاقی و عرفانی امام خمینی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دراین مقاله نویسنده مستند به نوشته های امام خمینی در کتب عرفانی مصباح الهدایه و سر الصلوه و اربعین حدیث اثبات نموده است که برترین ذکری که سالک الله را در طریق الی المطلوب مدد می نماید ذکر شریف هو می باشد.