پیامدهای حقوقی اهدای جنین
55 بازدید
محل نشر: کتاب زنان » زمستان 1385 - شماره 34 » (36 صفحه - از 111 تا 146)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله پیامدهای حقوقی اهدای جنین مانند تعیین وضعیت نسب، اهلیت، ازدواج، و سایر احوال شخصیه جنین متولد شده از اسپرم و تخمک اهدایی و صور مختلف آن را بررسی نموده است.