تأملاتی در یک اثر حقوقی
37 بازدید
محل نشر: کتاب ماه علوم اجتماعی » فروردین و اردیبهشت 1381 - شماره 54 و 55 »3 صفحه - از 7
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی